SPARKS by Samir Bahrir

LASH_ SPARKS LASH_ SPARKS2 LASH_ SPARKS3

Photographer Samir Bahrir

Fashion editor Nikky Chicanot

Make up & Hair Yoan Perez

Model Maeva Fatol